Fyrverkeri Demo

BRA LÄSNING

Om hur man odlar

SPARLÖSA TRÄDGÅRD
- en levande trädgård

Fullständig meny på
förstasidan: Sparlösa TrädgårdSå här hittar du till oss:
Karta och vägbeskrivninggoran@sparlosa.se


Telefon 0512-61002


Adress: Sparlösa Trädgård, 534 90 Vara


Mejla gärna

Vi skrev en bok för dig som vill odla effektivt men inte bryta mot naturens lagar

Vi har skrivit en bok för dig som har ledsnat på alla som mest bara vidarebefordrar andras villfarelser. Här får du lära dig hur du med enkla medel når det bästa resultatet, förmedlat av en som lagt ner det jobb som krävs för att veta vad man skriver om. Du får läsa om det självklara tillskottet till jorden - stenmjölet - och det nya - EM, Effektiva Mikroorganismer.

Boken är på 45 kraftiga A4-sidor med spiralbindning och kostar 170 kronor vid beställning. Det är då inklusive porto och vadderat kuvert. Fakturan berättar hur du betalar till vårt bankkonto - en enkel procedur i våra dagar. Våra adressuppgifter finns i vänsterspalten!

Boken säljs i bokhandeln i Lidköping och Trollhättan (i centrum). Den finns på biblioteken i Lidköping, Trollhättan och Vara.

Några utdrag ur boken bjuder vi på

Först en innehållsförteckning, men vi ber dig förstå att den säger lite om vad där finns. Texten är vävd av en tätare substans än den normala svenska trädgårdsboksutgivningen. Om jag inte hade mycket att ge, skulle jag inte ha skrivit - och den tanken önskar jag att många fler skulle tänka.

Boken är för dig som bryr dig - som känner naturens värde, som vill servera mat av högsta kvalitet ... ja, du känner igen dig. Boken är skriven för dig!

Introduktionen - under bokens titel ”ODLA med vett och vilja” - följer sedan i sin helhet.

Det här är innehållet:

 • Sid 2 Innehållsförteckning
 • Sid 3 Introduktion
 • Sid 4 Beprövad kunskap och modern forskning
 • Sid 6 Mikroberna skapar sin boning i jorden
 • Sid 9 Så bygger du din trädgård
 • Sid 13 Stenmjöl
 • Sid 18 Mikrober finns överallt - tack(a) för det
 • Sid 24 Djur man ser
 • Sid 27 Fleråriga växter - buskar - träd
 • Sid 30 Året om i grönsakslandet
 • Sid 33 Växtföljder - att lära av naturens ekosystem
 • Sid 36 Unna dig ett rejält växthus
 • Sid 39 Kompost, ja - men hur?
 • Sid 42 Behöver vi tillföra mikrober?
 • Sid 45 Vill du läsa mer?

Introduktion: ODLA med vett och vilja

Odla giftfritt? Nej, längre får du tänka. Vad vi gör är att skapa en jord med ett myllrande rikt liv, eftersom mikroberna och deras medhjälpare är de enda som ger oss en lucker och fruktbar jord - som får växterna att växa. Alltså matar vi dem och ger dem de rätta förutsättningarna. Vår belöning är rik - och detta till den minsta arbetsinsatsen och de lägsta kostnaderna.

Om marken legat i träda eller utsatts för kemikalier, då startar vi från en låg nivå. Men om jordlivet får sitt - och även vetenskapsmännen säger i dag att det är det det handlar om - så når vi snart framgång. Vi äter grönsaker fullmatade med näringsämnen - har du sett sådana i affären? Knappast! - blommorna doftar ljuvt och lyser färggrannt. Humlorna och fjärilarna omger oss och i den trädgården är det skönt att vara. Den är byggd på naturlig grund.

Den trädgården har vi skapat här i Sparlösa. Kom med i klubben!

Stenmjölet är grunden för livet: När växtlivet byggdes upp för hundratals miljoner år sedan, var sättet enkelt och tydligt: Stenmjölet från urberget och mikroberna - redan gamla och hemtama - skapade en jord att växa i och var byggstenar för växterna tillsammans med vattnet, luften och solens energi och värme. Allt detta gav det stoff ur vilket djurens kroppar utvecklades.

Dags att ta till sig sanningen om urbergets - stenmjölets - eviga roll som grund för livet på jorden. Här får du lära dig!

EM för skörden och hälsan: En japansk professor sökte de mikrober som gjorde gifterna överflödiga i odlingarna. Han fann efter många år svaret - rätt blandning av mikroorganismer, som samarbetade med varandra och stärkte de andras verkan - som kunde styra över andra mikrober och skapa en fruktbar miljö för jordlivet. Han kallade dem EM (Effektiva Mikroorganismer) och de används nu över hela vår jord, på många håll i stor skala.

Jag använder dem själv och introducerar dem här för dig.- Jag är inte ensam om att berätta sanningar, som framgår av följande text från sidan 5. Den gröna texten är så komprimerad att du rekommenderas att läsa en sats i taget och begrunda den.

Med tiden tar alltid verkligheten över

Vi ser det hända nu. Vetenskapsmän publicerar fakta som till fullo stöder vad jag skriver här - även leder vidare. Spännande för den som vill hänga med i flödet. Tankarna bakom den organisk-biologiska odlingspraktiken bekräftas.

Ändå gnuggade jag mig i ögonen när jag hittade på webben vad USA:s jordbruksdepartement publicerar under rubriken ”Farming in the 21st Century”. Det är en sexsidig snyggt designad skrift där varje mening är fullmatad med relevanta fakta om hur odling måste gå till (den är skriven för jordbruk, men det är ju samma jordliv det handlar om). Läs den! Om du undrar hur man kan jäklas så med de starka krafternas intressen, så är svaret: man måste! Jordarna i USA förstörs i rask takt av den storskaliga kemikalieodlingen. Ett land kan inte klara sig utan odling.

Jag väljer att citera ett litet stycke inom temat: du måste ändra ditt sätt att tänka om jorden. ”Nyckeln till att bygga jordhälsan är att först förstå att jorden är ett biologiskt system.”

”Jordens hälsa förbättras genom att störa jorden mindre, genom att odla så stor mångfald som möjligt av grödor (i växtföljden eller som blandad gröngödsling), genom att behålla levande rötter i jorden så mycket som möjligt (som grödor eller täckgrödor) och genom att hålla jorden täckt med rester vid alla tidpunkter.”

Man har också anlitat de främsta experterna för att skriva om mikrolivet i marken, med motiveringen att det är mikroberna som föder växterna. Tala om att vara viktiga! Boken heter ”the Soil Biology Primer” och du kan beställa den eller läsa den på webben.- Till sist kan du läsa början på det kapitel som börjar på sidan 27. Väl bekomme - och kom nu och köp boken. Då får du också uppleva en unik trädgård!

Fleråriga växter - buskar - träd

Du ska odla grönsaker - jag försöker övertyga dig om det. Men av det blir det förstås ingen trädgård. ”Allt det andra” är precis lika viktigt - för dig, för allt annat liv - och för grönsakerna!

En stor mångfald är helt enkelt grunden för en fin trädgård. Mångfald - detta så missbrukade ord, som körs fram, tror jag, för att man upplever sig få ett stort antal pluspoäng därigenom. Ofta är grunden för det synnerligen bräcklig. Men vi, som samlas kring den här texten, vi skapar en sann mångfald - och trädgården kommer att belöna oss för den!

Hur vi skapar en jord för dessa växter beskriver jag på annan plats. Många ”rådgivare” anser att växterna ska gödslas till den milda grad. Typ kogödsel (och torv) på våren och senare en extra dos med hönsgödsel (och torv). Lyssna inte på dem för de vet inte vad de talar om. Vi satsar på mindre mängder av kvalitetsprodukter (vad den här skriften handlar om) hellre än att åka till plantskolan och dess filosofi ”köp och var glad”.

Det räcker inte att säckarna som de vill att du ska köpa är KRAV-märkta. Hela sättet att tänka är kemiodlingens. Att du ska uppleva och förstå skillnaden, är syftet med den här skriften. Dessutom - de kor och hönor som komposterades ihop med torven kommer från det konventionella, giftberoende lantbruket. De är minst av allt vägen till den kvalitet som vi strävar efter. Fundera över detta och du inser KRAVs roll som medelvägen i svensk odling. Man körde över pionjärerna inom den naturenliga odlingen.

Men det är förstås skillnad på växter. Rabattrosor och andra återblommande rosor ställs det stora krav på och det kan också gälla klematis. Det möter vi med lite mer kompost och/eller täckning. De kan också reagera positivt på lite extra vatten, medan de flesta växterna i den här typen av odling klarar sig med vad naturen bjuder. Detta kan inte fungera i en kemiodling, men här gör det det, helt enkelt på grund av hur vattnet rör sig i en mark med perfekt struktur. Att det fungerar har visats under tio år i Sparlösa Trädgård.

Fruktträd och andra träd har du kanske redan i din trädgård. Utan dem kan odlingen inte bli optimal. De reglerar vattenpulsen i marken, vilket alla växter profiterar på. Sedan vill de binda ihop sig med de andra fleråriga växterna, skapa små ekosystem. Sammanbindande är mykorrhizan och även kemiska signaler och strålning (tack dagens biologiska och markfysikaliska forskning). Här ingår att vissa växter kan mobbas ut medan andra bjuds in och gynnas. En del av att skapa balans, som det inte finns någon anledning att kämpa emot - plantera något annat.

Tyck om sidan till Göran Forsberg - goran@sparlosa.se - www.sparlosa.se -