Fyrverkeri Plantering i god jord

GÖDSLA JORDEN?

Kompost och täckning

SPARLÖSA TRÄDGÅRD
- en levande trädgård

Fullständig meny på
förstasidan: Sparlösa Trädgård

Med mykorrhiza växer det bra - bli med i samarbetet

En bra växtföljd i ditt land - ett måste i ekologisk odling

Skapa dig en bättre jord - tips om redskap och hur du gör

Bättre med mindre jobb - en längre text: Sluta gräva

Så här hittar du till oss:
Karta och vägbeskrivning

hack

Det går lätt att samla material att täcka med när man som vi har en hack och en gård på 25 ha.

Men även innan vi fick sådana resurser, fixade vi vår täckning. Tycker man det är viktigt, då öppnar sig möjligheter.

tomat

Som man sår, får man skörda. Använd bara de bästa metoderna!

potater

Bättre utan att gödsla

Sparlösa Trädgård använder ingen gödsel. Inte till grönsaker, inte till perenner eller rosor. Ändå växer det bra. Mycket bra till och med, en åsikt som många besökare brukar förmedla till oss.

Det vi nyttjar är kompost, täckning och stenmjöl.

Det låter enkelt, och det är det. Varför och hur det fungerar försöker jag här än en gång att berätta för dig i förhoppning att du vill ta till dig väsentligheter.

Den stora hemligheten ligger i att utnyttja hela året, det vill säga även vintern, till jordförbättring. Det ligger ett drygt halvår mellan skörden på hösten och vårbruket och den tiden är en stor del av jordlivet aktivt, särskilt om det blir väl skyddat.

Marken ska alltså matas och skyddas. Så här går det till:

  1. Efter skörden snyggas bädden till. Ogräs rensas bort, rester av täckningen krattas åt sidan för att senare återanvändas och jorden jämnas till.
  2. Kompost körs på och krattas ut till ett ungefär 5 cm tjockt lager. Komposten behöver inte vara helt mogen, det är snarast en fördel om den inte är färdig. Stenmjöl strös ut i ett tunt skikt (runt 1 kg per kvm) och krattas ner.
  3. Som skydd - och i någon mån näringskälla - täcks till sist bädden med ett cirka 5 cm tjockt lager av hö, halm, löv eller vad man nu har. Om täcket blir tunt kan det föra med sig att om du planterar först i slutet av maj, ogräs hunnit växa igenom.
  4. På våren tas täckningen bort (för att användas på lämplig plats) och resterna av komposten krattas eller hackas ner i jorden. Om du just börjat med den här metoden, behöver du kanske luckra med grep (beskrivs på annan plats), men efter ett par år är marken naturligt lucker.

På bilden några skönt inbäddade sängar medan purjon väntar på att bli skördad.

höstpurjo

Får man inte gödsla?

Du har kanske tyckt att jag ingenstans skriver om att gödsla jorden. Det är sant, det gör jag inte. Men det här vill jag säga i frågan.

Vi gödslar inte precis som vi inte vattnar de stora perennbäddarna. Som alla kan se går det bra på det viset.

För att få ett bra och hälsosamt växande ska man utnyttja det samspel som naturen har finslipat under miljontals år. Det gör man bäst genom att skapa en lucker jord och täcka markytan med något som skyddar och ger näring. Hur det går till är vad jag skriver om på de här sidorna.

Så - gödsel behövs alltså inte. Men - söker du det optimala, då tror jag att du då och då bör tillföra komposterad kogödsel från friska djur. Och där har du ett av problemen. Var finns de friska djuren?

Den säckade gödseln i handeln är definitivt intet att betala för. Mest av allt gäller det hönsgödseln. Många hönor klarar inte ens ett års ”arbete” med livet i behåll och den äckliga smörja som rinner ur baken på dem ska du hålla dig borta från.

Hittar du något användbart, så anses kodyngan ha mest att tillföra jorden, men även andra djur släpper ifrån sig användbar materia. Om de bara är friska...

Två råd: 1. Behovet av gödsel brukar överdrivas kraftigt. 2. Missa inte att skapa en riktigt fungerande jord bara för att du har tillgång på gödsel.

Besöksträdgård mitt i Västra Götaland

Täcka jorden - självklart!

Att täcka marken kring plantorna är att utnyttja en näringsväv som under årmiljoner finslipat förmågan att från avfall på markytan tlllverka den mest fulländade näring åt växterna.

Det bästa i livet är gratis.

purjo

Metoden är självklar i den privata trädgården men kan vara besvärlig att tillämpa i den större kommersiella odlingen. Vår egen Sparlösa Trädgård kan väl sägas ligga mellan dessa bägge kategorier och vi täcker så mycket som vi hinner och orkar. Till 100 % i grönsaksodlingen - naturligtvis!

Vi använder ett blandat torrt och färskt material från åkern - inte så näringsrikt men det duger bra, även för den krävande purjon, när jorden skötts som jag beskriver i mittspalten.

Likadant täcker vi bland perenner, men inte varje år. Växer de tätt, må man hoppa över ibland, och man ska akta sig för att ge dem för mycket näring. Någon barkmylla kan duga bra här.

Om marken ligger bar, far marklivet illa. Utan mat och därtill torkar jorden och vatten kräver allt liv. Den odlaren var knappast smart.

Täckodling på gång?

Då har du kommit rätt - vi kan hjälpa dig! Det är det som JORDPORTALEN är till för.

Du vill att resultatet av dina mödor ska bli bra? Visst! Då måste du - som alltid - veta vad du gör.

  • Om du vill att täckmaterialet ska ge näring till jorden, och vidare till växterna, måste du ha det mångformiga liv i jordens ytskikt som bryter ner materialet och förmedlar näringen vidare. Annars händer inget - ett vanligt skäl till besvikelse. Det livet tillför du bäst med en bra kompost, kanske 5 cm tjockt under täckmaterialet.
  • Om du kompletterar med stenmjöl får du snabbare upp den fina struktur i marken som jordlivet behöver för att frodas.
  • En bra idé kan vara att tillföra de mikroorganismer som ska arbeta med hjälp av ett preparat som sprutas på. Läs här vad en importör skriver om detta.

Läs nu artiklarna i JORDPORTALEN. Även vår webbtidning odlartankar.se har väsentlig läsning i ämnet.

Lycka till!

Tyck om sidan till Göran Forsberg - goran@sparlosa.se - www.sparlosa.se -