Djuren och mikroberna

djuren djuren

djuren djuren

Klicka på bilden för en större bild    Åter till kartan

Trädgård är inte natur
men lyder under samma lagar. Ekosystemen ska fungera med alla sina nivåer - från mikroberna som bildar basen som garanterar ett rikt växt- och djurliv och till rovdjuren som svarar för att livet är i balans.

Detta är viktigt för oss, men också för andra, även om de just nu är omedvetna om detta. Kostnaden för att bryta mot dessa grundläggande lagar tas alltid ut.