Fyrverkeri Klematis

Sparlösa Trädgård om

klematis

SPARLÖSA TRÄDGÅRD
- en levande trädgårdSå här hittar du till oss:
Karta och vägbeskrivning

Precis som vi räknar upp alla våra rosor på en sida, har vi prydligt presenterat de klematissorter och -arter som vi planterat.

Men någon förteckning över perenner och andra växter har vi inte gjort upp - de är för många. Och då påstår vi förstås inget om hur många de är.

Abundance

Det här är Abundance, ordet betyder överflöd och det kan också stå för övriga Viticella, som ofta har lite mindre blommor än de storblommiga, men desto fler.

Viticellahybriderna är också starkväxande och ovanligt friska. Bra val, med andra ord.

Semu

Semu hör till den sena storblommiga gruppen. Det är en av de många som skapats av Kivistik i Estland.

Margaret Hunt

Även Margaret Hunt räknas till den sena storblommiga gruppen, men kan också placeras i viticellagruppen.

Det beror förstås på att den är en korsning med Viticella, precis som många andra - bland annat nestorn Jackmanii.


www.sparlosa.se - Av Göran
Forsberg goran@sparlosa.se

Klematis utan krångel

Varför odlas det inte mer klematis i svenska trädgårdar? Något fel på växten är det ju knappast. Den har skönhet och charm och kan användas på så många sätt.

Bristen som klematissläktet lider av ligger nog hos ”experterna”, som inte lyckats beskriva sorter och arter så att det går att greppa. Hur odlingen ska gå till har de konstiga föreställningar om.

Den här klematisportalen ska hjälpa dig att ordna begreppen och inspirera dig att odla dessa härliga växter.

Boken som vill skapa ordning och reda

John Howells var en läkare som hade en central position i klematisvärlden. I England, förstås. Han var redaktör och han skrev böcker.

Howells såg det absoluta behovet av att beskriva klematissläktet på ett sätt som var överskådligt för den mindre erfarne och samtidigt gav förståelse för hur växterna skulle odlas.

I boken ”Choosing your Clematis” lägger han fram resultatet av sitt tänkande - en indelning av klematissläktet i tolv hyfsat enhetliga grupper. Han ger fakta och lyfter fram ett antal bra exempel inom grupperna.

Jag presenterar de tolv grupperna på en sida jämte korta anvisningar om hur de ska beskäras.

Vissnesjuka är en svampsjukdom som ställt till mycket skada för klematisodlarna. Även här har Howells rett ut begreppen, grundat på egna och andras forskningar.

Man har funnit att det bara är en av de tolv grupperna som drabbas hårt av svampen - den tidiga storblommiga. I den sena storblommiga gruppen kan vissa kultivarer vara känsliga. De övriga tio grupperna får inte vissnesjuka.

Anlagen som gör att sorterna i den tidiga storblommiga gruppen inte kan försvara sig mot svampen kommer från arten Clematis lanuginosa, som använts mycket i aveln. Svampen går från ett blad in till bladfästet, noden, som löses upp och svartnar vilket gör att allt ovanför dör. Det brukar vara en av de nedersta noderna som angrips.

Rankan ska förstås klippas av nedanför den angripna noden. Resten av växten kan mycket väl vara frisk. Om inte annat kommer ny växt från rotsystemet om det bara sköts med vattning och kompost.

En bra bok, köp den genom en nätbokhandel. John Howells Choosing your Clematis. ISBN 1 870673 47 6. 176:- hos adlibris.

Låt oss avliva några myter

Bland det jag tycker bäst om i den bok som jag presenterar i mittspalten är, att författaren för var och en av de tolv grupperna skriver: Planteras som vilken buske som helst.

Naturligtvis! Klematis lever ju under samma villkor som andra växter. Ändå kan du knappast hitta detta självklara någon annanstans. Klematis ska planteras djupt - brukar vi läsa - minst en decimeter.

Läs vad John Howells skriver om detta på en sida om plantering på sajten Howells on Clematis.

”Growing clematis is surrounded by myths, most of them wrong. Even planting has a myth. You should plant deep it says. That is wrong too.”

”The myth originates from the grower Rowland Jackman who, faced with wilt in his clematis, thought that if he planted deep this might cause extra shoots to come from the soil and these would act as a reserve should the main stem get wilt. No one has ever shown it works.”

På grund av vissnesjukan (wilt) skulle man alltså plantera djupt, men det är snarast till skada. Dessutom - vissnesjukan härjar bara i en grupp av tolv!

Myt nr 2 är att fötterna ska placeras svalt och skuggigt hos klematis. Sanningen är att den bryr sig inte om detta, bara den får vatten, marken får inte torka ut.

Detta ordnas bäst genom att täcka med kompost och ovanpå den gräs eller liknande. Då kan man vattna mer sällan, livet i marken utvecklas bra vilket gör att plantan växer optimalt. Det är så odling går till!

Några böcker

Walter Hörsch Lyckas med klematis. ISBN 91 27 06987 7.

bok

Den stora fördelen är att boken är på svenska. Men den lider av att varken författaren eller översättaren Werner Stastny tycks vara några kunniga odlare. Den tunna boken ger dock en viss översikt. Låna den på biblioteket, den har utgått från sortimentet.

Marigold Badcock Success with Clematis. ISBN 1 86108 407 2. 143:- hos adlibris.

bok

Grann bok med massor av fina bilder tagna av författarinnan. Skriver mycket om samodling med andra växter. Ger ett omfattande urval av sorter ur de olika grupperna med korta beskrivningar. Korta men fylliga odlingsanvisningar.

Ruth Gooch Clematis The Complete Guide. ISBN 1 86126 392 9. 140:- hos adlibris.

bok

En bok med få färgbilder men väldigt mycket text av en uppenbart erfaren klematisodlare. De olika grupperna är utförligt beskrivna liksom ett urval sorter. Boken inleds med klematishistoria, ett avsnitt att ofta återvända till. Ett bra kapitel finns om förökning, något som vi alla kan syssla med.