Påfågelöga på flockel

Insekter flockas på flockeln - här påfågelöga och humla.

Tusen Trädgårdar 2010 i Sparlösa Trädgård