Fyrverkeri Röd solhatt och fjärilar

SPARLÖSA
TRÄDGÅRD

Besöksträdgård
- låt dig inspireras!
- en levande trädgård


Texter och bilder om vår

Vita Trädgård


Så här hittar du till oss:
Karta och vägbeskrivning


Vi möter intresset genom att samla här
......... ALLT OM ......... STENMJÖL

Här hittar du våra

bildsidor

de färska och de gamla


Sommarens program och kurser - för år 2012

Norges egen sida Norsk flagga

Sparlösa Trädgård om

klematis

KLEMATISPORTALEN

Rosorna som valde oss

Alla våra rosor på en sida

Trädgårdsmästarna

Välkomna önskar Isabella Forsberg och Göran Forsberg.

Skriv till oss:
isabella@sparlosa.se
eller
goran@sparlosa.se

Ring oss säkrast på kvällen eller o. kl 13: 0512-61002

Vår adress är Sparlösa Trädgård, 534 90 Vara.


Göran Forsberg svarar för text och bilder om inget annat sägs.

Välkommen att kopiera 1 ex för personligt bruk från den här webbplatsen. I övrigt - kontakta oss.

Du får gärna fotografera i vår trädgård. Men på följande villkor: Om någon bild publiceras - i tryckt form eller på webben - ska det stå att bilden är tagen här i Sparlösa Trädgård.

Och självklart får du inte använda någon av våra bilder utan att ha frågat oss.

Läs på odlartankar.samtal

Det här är ju bara skit

Jag citerar en känd professors omdöme om en svensk trädgård.

Detta och mycket annat kan du läsa på odlartankar.samtal.

Visst har vi öppet i sommar - men bara två dagar - så anteckna tiden!

Det finns många goda anledningar till att du ska besöka oss. Vi bjuder på mycket, bland annat en väldigt stor och innehållsrik trädgård. Att vi med enkla medel - och mycket arbete - kunnat skapa allt detta, visar på potentialen i naturenlig odling och det meningsfulla i gedigna kunskaper.

Du kan lära mycket av en visit, och då menar jag detaljer i helheten och uppmanar dig att inte försumma grunderna - demonstrerade i trädgården och satta på pränt i den bok som vi skrivit och säljer på plats.

Nog ser också du att kemi- och giftodling har nått vägs ände?!

Stöd för dina tankar - och din odling - ges i den bok som vi har skrivit:

Odla med vett och vilja

Läs om boken och om hur du beställer den här. I sommar kan du köpa den här i Sparlösa.

Tag gott om tid på dig och räkna med att vår kaffebuffé hör till det som inte ska missas. Riklig och hembakt på ekologiska råvaror. De plantor vi säljer är också egenproducerade och du ser växterna i trädgården.

Du är välkommen hit den 29 juni (inom ramen för Tusen trädgårdar). Du kan också komma den 20 juli, dagen för Lands Öppen trädgård.

Kommer du bägge dagarna kan du uppleva hur en trädgård förändras på tre veckor. Blev den verkligen ännu läckrare? Var det överhuvudtaget möjligt?

Bilder från trädgården hittar du på bildsidan - många i stort format. - Där finns också länkar till tidigare års bilder.

Organisk-biologisk odling
är vägen till framgång

Livet i marken föder växten. Det vet vi. Roten släpper energirika ämnen till sina symbionter - bakterier och andra. Jag som odlare lämnar mitt fulla stöd och har alltså förstått vad mikroberna alltid vetat - att samarbete är den enda vägen att utveckla livet på jorden. Motsatsen är död och är - som du kan se - prioriterad av dagens människa.

Hans Cibulka - som introducerade organisk-biologisk odling i Sverige - gav i många år ut tidningen Kontakt. Bättre läsning om odling fanns inte!

Nu har jag valt ut en artikel från årgången 1989 av Kontakt som jag publicerar i sin helhet här. Den ger i tio punkter riktlinjerna för odlingssystemet.

Du får bekanta dig med de begrepp, som när de tillämpas gör en naturnära odling framgångsrik. Något helt annat än ”KRAV-odling”.

Under jordportalen förmedlar vi våra insikter om hur odling bör bedrivas och om jorden och hur den fungerar - tack vare allt liv i den.

Jordportalen står i opposition till alla dåliga och missledande texter i ämnet som trädgårdstidningar och många böcker bjuder på. För en framtid med bättre odling kunde vara mottot.

Naturen har under många miljoner år utvecklat metoder för att skapa jordar som kan försörja friska växter vilka kan bli hälsosam föda för djur och människor.

Det är det mångformiga livet i jorden det hänger på och det måste försörjas med organiskt material - döda växter och djur - som bearbetas till den mull som möjliggör livet.

Tillför sedan alla de mineraler som levande celler behöver för att fungera, så blir det riktigt bra. Vi har samlat länkarna till allt vi skrivit om stenmjöl på en sida som en service åt dig!


Läs på odlartankar.se
vår webbtidning
om odling och trädgård

Vi har skrivit om näringsväven i marken - det som enligt dagens vetenskapsmän får växterna att växa.

Vi berättar om dina viktigaste medarbetare i jorden och visar var du kan läsa mer.

Läs och ersätt sedan kemikalierna med kunskap. Farligt? - Slumra då vidare bland bloggar och trådar.

www.odlartankar.se hittar du massor av läsvärda och informativa artiklar.

Sparlösa Trädgård om

klematis

Låt oss odla mer klematis! Här hjälper vi dig att välja och att odla.

  1. Klematisportalen är den första sidan. Den berättar om böcker, avlivar myter och leder vidare till de andra sidorna.
  2. Tolv klematisgrupper - en indelning av klematissläktet som gör det lättare att förstå, att välja plantor och att sköta dem. Det är den andra sidan, som också ger länkar till beskrivningar av representanter för de olika grupperna.
  3. Alla våra klematis räknas upp på den tredje sidan. Även här finns en del länkar till beskrivningar.
  4. En klematisbok på svenska recenseras. Vi berättar varför du ska köpa den och vad du ska se upp med.
  5. En klematisbok till recenseras. Den kan du avstå ifrån.
Tyck om sidan till Göran Forsberg - goran@sparlosa.se - www.sparlosa.se -