Fyrverkeri Plantering i god jord

JORDPORTALEN

För bättre odling

SPARLÖSA TRÄDGÅRD
- en levande trädgårdSå här hittar du till oss:
Karta och vägbeskrivning

Vi möter intresset genom att samla här
......... ALLT OM ......... STENMJÖL


En bra växtföljd i ditt land - ett måste i ekologisk odling

Skapa dig en bättre jord - tips om redskap och hur du gör


hack

Det går lätt att samla material att täcka med när man som vi har en hack och en gård på 25 ha.

Men även innan vi fick sådana resurser, fixade vi vår täckning. Tycker man det är viktigt, då öppnar sig möjligheter.

tomat

Som man sår, får man skörda. Använd bara de bästa metoderna!

potater

Här samlas det viktiga om samspelet i odlingsjorden

Här hittar du hur och varför ekologisk-naturnära odling ska bedrivas på ett visst sätt. Artiklarna här kompletterar men ersätter inte den bok som vi gett ut och som du kan beställa här. Den är annorlunda - unik!

Behovet av bra information är stort. Många skriver kunnigt om växter i tidningar och böcker, men när det kommer till jorden som de ska växa ur, tycks de flesta skriva av någon annan som vet precis lika lite. Resultatet blir bedrövligt och du ska förhålla dig skeptisk till vad du läser.

Forskning och erfarenhet har ändå försett oss med kunskap i ämnet. Den pekar snörrätt mot ekologisk odling, men inte praktiserad hur som helst. Den nu vanliga kemiodlingen saknar helt vetenskapligt stöd. Den tyske baronen Justus von Liebig anses under 1800-talet ha lagt grunden till kemiodlingen. Han tog i slutet av sitt liv fullständigt avstånd från metoden. De ekonomiska krafterna tog dock över.

Principen är viktig
- inte metoden

Jag rekommenderar som du kan se på de här sidorna vissa metoder och vissa redskap. De är värda att pröva, även av dig. Men du har en annan jord, har byggt upp andra vanor och - inte minst viktigt - äger andra redskap. Självklart kan du - och kanske bör - arbeta på andra sätt än jag föreslår.

Men det varken du eller jag kan ändra på - det är hur jorden fungerar. Jag berättar om det här under jordportalen och det är det viktiga i innehållet.

Bryter du mot dessa principer, kan du räkna med att jorden inte förbättras på det snabba sätt som är möjligt. Vill du ha en bra skörd, sker det förmodligen på bekostnad av kvaliteten (som ju alltid är det viktigaste). Du får i onödan kasta pengar i gapet på trädgårdshandeln.

Hur kan de alla
missa det viktigaste?

De flesta växter har aldrig ens försökt stå på egna ben - eller heter det rötter? Nej, det fanns ju svampar som kunde klara sina uppgifter långt bättre än någonsin rötterna - sådant som att hitta vatten och mineraler och att styra och ställa med jordlivet så att de viktiga näringsämnena ordnas fram.

Mykorrhizan - samspelet mellan växtrot och svamp - är ett underbart exempel på hur grundläggande samarbetet mellan skilda arter är för naturens funktion. Du läser om det här.

Viktigt är bara förnamnet. Borde det inte vara dags för alla som menar sig veta något om odling att lära sig hur det fungerar i marken?

Stenmjöl - billigt och värdefullt
- det ska du lära känna

Odlar du ekologiskt, då använder du stenmjöl. Du hittar det och skaffar hem det med en begränsad ansträngning.

Allt du behöver veta berättar vi här.

Sir Albert Howard -
vårt vapen mot kemin

I ett nummer av odlartankar.se presenterar vi den fantastiske jordbruksforskare som helt vederlade idén att mat ska odlas med kemikalier. Han visade att med tillräcklig humustillförsel till jorden, fick han fram friska växter, friska djur och friska människor. Och - det trodde du inte - större skördar.

Howard väckte många - storodlare lika väl som trädgårdsfolk - under sin livstid. Nu får han hjälpa oss med de kunskaper och insikter vi behöver.

En forskare samtida med honom fann att stenmjöl bidrog till att skapa en fantastisk hälsa. Lita på att Howard blev intresserad! Det skriver vi om i ett nummer av odlartankar.se.

Besöksträdgård mitt i Västra Götaland

Organisk-biologisk odling
är vägen till framgång

Ja, du må kalla din odling vad du vill, men om du inte bygger den på kunskap om hur växten föds av marklivet, då går det sämre.

Växten livnär i sin tur sina rotsymbionter - och så gör du som odlare ditt. Du har då förstått vad mikroberna alltid vetat - att samarbete är den enda vägen att utveckla livet på jorden. Motsatsen är död och är - som du kan se - prioriterad av dagens människa.

Hans Cibulka - som introducerade organisk-biologisk odling i Sverige - gav i många år ut tidningen Kontakt. Bättre läsning om odling fanns inte!

Nu har jag valt ut en artikel från årgången 1989 av Kontakt som jag publicerar i sin helhet här. Den ger i tio punkter riktlinjerna för odlingssystemet.

Du får bekanta dig med de begrepp, som när de tillämpas gör en naturnära odling framgångsrik. Något helt annat än ”KRAV-odling”.

bäddat

Så här enkelt odlar man för bästa resultat. Vintertäckningen - se bildtexten - ligger minst ett halvår medan massor av liv arbetar oförtrutet för att förbättra jorden åt oss och växterna. Sedan på sommaren täckning en gång mellan raderna. Vi får en jord som fungerar lika bra för näringskrävande sellerin som för morötter med mer blygsamma behov. Maten blir fullproppad med den näring som vi så väl behöver.

Klicka på bilden för större bild och bildtext

Lär dig odlingens ABC - hur fruktbar jord skapas

Naturen har under många miljoner år utvecklat metoder för att skapa jordar som kan försörja friska växter vilka kan bli hälsosam föda för djur och människor.

Det är det mångformiga livet i jorden det hänger på och det måste försörjas med organiskt material - döda växter och djur - som bearbetas till den mull som möjliggör livet.

Avgörande är att förstå att materialet ska tillföras uppifrån för att tas om hand på rätt sätt. Jorden arbetar i skikt och bryter man mot det skapar man kaos. Odlingsresultaten blir inte vad man hade hoppats.

Läs om odlingens ABC - håll till godo!

Missa inte vår tidning
på webben - odlartankar.se

Bland allt stoff där, finns också sådant som kunde platsa under Jordportalen.

Redan första numret - 1/2006 - hade en artikel ”Du är som en ros...” som vill skapa en grundläggande förståelse och som bör läsas eftersinnande.

Tyck om sidan till Göran Forsberg - goran@sparlosa.se - www.sparlosa.se -