Karta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vi finns nära...

E20 Skara - Vara - Göteborg

Väg 44 genom Lidköping

vid vägen mellan Stora Levene och Täng
- ej vid Sparlösa k:a


Från E20
tar du av vid Vara - åker mot Lidköping (väg 187) till Stora Levene - kör vänster vid sågverket genom hela samhället och förbi kyrkan - tar höger mot Täng och följer den vägen utan att svänga åt sidan.

Passera vägskälen mot Sparlösa kyrka och mot Gillstad och du är strax framme.

Från väg 44
tar du av vid skylt Stora Levene 12 som finns 25 km från Lidköping mot Trollhättan.

Skylten finns på ett backkrön efter avtagsväg mot Såtenäs flygplats.

Kör precis 5 km och du är framme.

(Kommer du från Trollhätte-hållet svänger du efter lång bred raksträcka förbi Håle-Tängs kyrka.)

Fullständig meny på förstasidan: Sparlösa Trädgård
Tyck om sidan till Göran Forsberg - goran@sparlosa.se - - www.sparlosa.se